Kynholmens Redovisning

Tjänster

Kynholmens Redovisning utför:

• Löpande bokföring
• Skattedeklarationer
• Fakturering, löner, betalningar samt övriga löpande administrativa tjänster
• Förenklat årsbokslut